خدمات پرستار آراد

خدماتی که توسط شرکت پرستار آراد ارائه میشود

مراقب سالمند

اعزام مراقب سالمند برای مراقبت و نگهداری از سالمند شما در منزل

مراقب کودک

اعزام مراقب کودک برای پرستاری و نگهداری از کودک دلنبند شما در منزل

مراقب بیمار

اعزام مراقب بیمار برای مراقبت و همراهی بیمار شما در بیمارستان و منزل

خدمات در منزل

اعزام نیروی خدمات در منزل برای نظافت و انجام امور منزل به صورت روزانه و شبانه روزی

نحوه پرداخت هزینه :

حضور کارشناس قرارداد در محل و پرداخت در محل

 

شرایط فسخ قرارداد:

تبصره 1) به علت عدم رعایت مفاد و تعهدات قرارداد، شرکت می تواند قراداد را فسخ نماید.

تبصره2) کارفرما در صورت فسخ قرارداد قبل از موعد مقرر خاتمه قرارداد به هر علتی هیچگونه ادعایی در برابر کمیسیون پرداخت شده به شرکت نخواهد داشت.

مقالات آموزشی

مقالات و نکات آموزشی

مقالات و نکات آموزشی زیر توسط تیم تولید محتوای پرستار آراد آماده شده است

درخواست خدمات پرستار آراد

برای درخواست خدمات امور منزل میتوانید از فرم زیر اقدام نمایید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت