جدول قیمت گذاری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

قیمت گذاری 2 ستون

بسته بندی اولیه

این یک بسته اولیه طراحی وب است.

299 تومان

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
شروع کنید

بسته بندی حرفه ای

این یک بسته طراحی وب برتر است.

499 تومان

 • طراحی نام تجاری
 • 10 صفحه طراحی وب
 • پشتیبانی 21 روزه
 • طراحی ایمیل
شروع کنید

قیمت گذاری 3 ستون

بسته اصلی

این یک بسته اولیه طراحی وب است.

299 تومان

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
شروع کنید

بسته حرفه ای

این یک بسته طراحی وب برتر است.

499 تومان

 • طراحی نام تجاری
 • 10 صفحه طراحی وب
 • پشتیبانی 21 روزه
 • طراحی ایمیل
شروع کنید

بسته پیشرفته

این یک بسته طراحی پیشرفته وب است.

699 تومان

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
 • طراحی ایمیل
 • راه اندازی تجارت الکترونیک
شروع کنید

قیمت گذاری 4 ستون

اصلی

بسته وب اصلی

299 تومان

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
شروع کنید

حرفه ای

بسته وب حرفه ای

499 تومان

 • طراحی نام تجاری
 • 10 صفحه طراحی وب
 • پشتیبانی 21 روزه
 • طراحی ایمیل
شروع کنید

پیشرفته

طراحی وب پیشرفته

699 تومان

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
 • طراحی ایمیل
 • راه اندازی تجارت الکترونیک
شروع کنید

حرفه ای

طراحی وب حرفه ای

299 تومان

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
 • طراحی ایمیل
 • راه اندازی تجارت الکترونیک
 • بهینه سازی جستجو
شروع کنید

2# استایل قیمت گذاری

بسته بندی اولیه

این یک بسته اولیه طراحی وب است

299 تومان

نرخ تخت هفتگی

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
 • طراحی ایمیل
 • راه اندازی تجارت الکترونیک

بسته حرفه ای

این یک بسته طراحی وب برتر است.

499 تومان

برای هر کاربر در هر ماه

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
 • طراحی ایمیل
 • راه اندازی تجارت الکترونیک

بسته پیشرفته

این یک بسته طراحی پیشرفته وب است

699 تومان

نرخ تخت ماهانه

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
 • طراحی پشتیبانی
 • راه اندازی تجارت الکترونیک

4# استایل قیمت گذاری

بسته اصلی

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی

299 تومان/هر هفته

شروع کنید

بسته حرفه ای

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
 • طراحی نام تجاری

499 تومان/ هرهفته

شروع کنید

بسته پیشرفته

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی
 • طراحی ایمیل
 • راه اندازی تجارت الکترونیک

699 تومان/ هر هفته

شروع کنید

5# استایل قیمت گذاری

بسته اصلی

 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی

299 تومان

شروع کنید

بسته حرفه ای

 • طراحی نام تجاری
 • 10 صفحه طراحی وب
 • 50 روز پشتیبانی

499 تومان

شروع کنید

بسته پیشرفته

 • طراحی نام تجاری
 • طراحی 15 صفحه وب
 • 100 روز پشتیبانی

299 تومان

شروع کنید

6# استایل قیمت گذاری

بسته اصلی

این یک بسته اولیه طراحی وب است.

299 تومان

شروع کنید
 • طراحی نام تجاری
 • 5 صفحه طراحی وب
 • 10 روز پشتیبانی

بسته حرفه ای

این یک بسته طراحی وب حرفه ای است.

499 تومان

شروع کنید
 • طراحی نام تجاری
 • 10 صفحه طراحی وب
 • 50 روز پشتیبانی

بسته پیشرفته

این یک بسته اولیه طراحی وب است.

699 تومان

شروع کنید
 • طراحی نام تجاری
 • طراحی 15 صفحه وب
 • 100 روز پشتیبانی

7# استایل قیمت گذاری

بسته اصلی

شخصی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

9تومان/ماهانه

شروع کنید

بسته حرفه ای

کسب و کار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

39تومان /ماهانه

شروع کنید

بسته پیشرفته

پروژه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

99تومان/ماهانه

شروع کنید